Sklep serwera

Korzystajac ze sklepu dokładasz się do rachunków za serwer. Dziękujemy!

Regulamin korzystania z usługi

Utrzymanie serwera

Aktualny postęp dotacji w tym miesiącu wynosi 25.10%. Dziękujemy za wszystkie wpłaty!


Płatności SMS obsługiwane są przez CashBill. Usługa SMS dostępna w sieciach Orange, T-Mobile, Plus, Play

Kontakt w razie problemów: [email protected]

Formularz do reklamacji SMS i Przelewów CashBill

Dane właściciela serwisu: Coderaser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Warszawska 18b / 44, 35-205 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Kraj owego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639050, NIP: 5170377019, REGON: 36547625700000, reprezentowana przez komplementariusza Coderaser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Warszawska 18b / 44, 35-205 Rzeszów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637826, NIP: 5170376882, REGON: 36542300200000. Kapitał zakładowy: 6 000,00 zł